سید ایمان میری ، نویسنده در پایگاه خبر رزم آور

نگاه به گذشته چراغ راهی است برای آینده/ جودو هم دو...

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری رزم آور، طی روزهای گذشته شاهد انتصابات زیادی در فدراسیون جودو بودیم، انتصاباتی که برخی از آنها بجا و قابل تقدیر بود و برخی دیگر ...

نگاه شخصی و منفعت طلبی از جودو دور شود / میراسماعی...

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری رزم آور، بدون اغراق برخلاف اعتقاد برخی جودو کشور روزهای بسیار حساس و البته سختی را پشت سر می گذارد. هر چند بسیاری از انتخاب ...

بهنام فر: به طور حتم در اعزام به آسیایی از حمایت ط...

مهران بهنام فر در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری رزم آور در مورد شرایط تیم جوانان و امید کاراته پسرهای عنوان کرد: خوشبختانه شرایط اردوها خوب است و ...