رادیو رزم آور

دنیای حواشی رزمی با رزم آور / رادیو رزم آور...

تا آغاز رسمی سی‌و سومین دوباره بازی‌های المپیک کمتر از ۵۰ روز دیگرباقی مانده است. اسلام ماخاچف تایید کرد، پایش قبل از مبارزه عفونت کرده بود. سیدروح‌الله حسینی رئیس فدراسیون بوکس گفت: ...

رادیو رزم آور (2)...

[playlist track="https://khabarrazmavar.ir/wp-content/uploads/2016/10/Radio-Razmavar-2.m4a" images="https://khabarrazmavar.ir/wp-content/uploads/2016/10/admin-ajax12.jpg" stop="y"]

رادیو رزم آور (1)...

[playlist track="https://khabarrazmavar.ir/wp-content/uploads/2016/08/hesaraki1-1.mp3" images="https://khabarrazmavar.ir/wp-content/uploads/2016/08/Radio-1-1.jpg" stop="y"]