www.razmnews.ir

درباره

پایگاه تحلیلی- خبری رزم آور عضوی از خانواده گروه نشریات “رزم آور” است که می کوشد بر پایه استفاده از رسانه های نوین در امر خبررسانی تخصصی در حوزه ورزش های رزمی در خدمت رزمی کاران و کلیه علاقمندان به این حوزه باشد.

تلاش ما بر این است تا ماهنامه رزم آور به عنوان نخستین نشریه تخصصی هنرهای رزمی در ایران با رویکرد عمدتا آموزشی و پایگاه خبری رزم آور (شماره مجوز: ۷۶۷۸۵) با تمرکز بر انتشار اخبار روز، در کنار هم به عنوان دو مرجع قابل اعتماد در خدمت مخاطبین عزیز باشند. قطعا در این مسیر بی نقص نخواهیم بود و همواره پذیرای انتقادات و پیشنهادات مخاطبین محترم خواهیم بود.

شناسنامه پایگاه خبری خبر رزم آور:

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: محمدرضا باقری خشکرودی

شماره ثبت: ۷۶۷۸۵

جانشین صاحب امتیاز و مدیر داخلی: ریحانه علی نژاد

سردبیر: مجید علی نژاد

راه های تماس

telegram

instagram

facebook