خرداد ۱۳۹۷ - پایگاه خبر رزم آور

نیش عقرب زهر نداشت!...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، رویداد GLORY 54 دیشب به میزبانی Genting Arena بیرمینگهام،انگلستان برگزار شد. در مهمترین مبارزه شب که مبارزه عنوان قهرمانی سنگین وزن گلوری بود،ریکو ورهووِن ...