اسفند ۱۳۹۵ - پایگاه خبر رزم آور

برای نخستین بار یک چینی قهرمان K-1 شد!...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، در این تورنمنت هشت فایتر حضور داشتند که چهار فایتر از ژاپن و چهار فایتر دیگر غیر ژاپنی بودند. وی روی (Wei Rui) ...

مبارزه مانی پاکیائو قهرمان بوکس جهان با امیرخان تا...

به‌ گزارش ‌پایگاه خبری رزم آور ‌و ‌به نقل از یورو اسپورت، مانی پاکیائو پذیرفته است که با امیرخان، بوکسور المپیکی جهان مسابقه بدهد. پاکیائو ۳۸ ساله چهار روز پیش نیز اعلام ...