بهمن ۱۳۹۷ - پایگاه خبر رزم آور

هدایت تیم ملی جوانان بوکس به رشید سپرده شد...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور، پس از عذرخواهی رسمی پدروسالگادو مربی اهل کوبایی برای هدایت تیم ملی جوانان بوکس کشورمان، مسئولان فدراسیون برای جلوگیری از اتلاف وقت و تاخیر در ...