آذر ۱۳۹۷ - پایگاه خبر رزم آور

یک بانک سوئیسی حساب فدراسیون جهانی بوکس را بست!...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور، یک بانک سوئیسی حساب خود را برای فدراسیون جهانی بوکس به دلیل ریسک‌پذیری بست. این بانک سوئیسی (BCV) به دلیل ریاست موقتی رحیموف در فدراسیون ...