اسفند ۱۳۹۶ - پایگاه خبر رزم آور

بازگشت ویشگاهی به تاتامی مبارزه بعد از هشت سال...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، مرحله دوم از رقابتهای سری A لیگ جهانی از روز گذشته به میزبانی اتریش در سالزبورگ آغاز شده است. جاسم ویشگاهی کاراته کای پرافتخار ...