خرداد ۱۳۹۶ - پایگاه خبر رزم آور

هلزکن به دنبال بازپسگیری شکوه گذشته در GLORY 42...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، این دومین میزبانی پایتخت فرانسه از رویدادهای گلوری می باشد که نخستین آن GLORY 28 بود و اکنون در GLORY 42 بار دیگر ...