اسفند ۱۳۹۵ - پایگاه خبر رزم آور

ناگفتنی های پسر شب، پلنگ سرکش کاراته...

موی تای کاران برتر کشور معرفی شدند...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، این دوره از مسابقات با حضور بیش از ۳۰۰ رزمی کار به مدت چهار روز در مجموعه ورزشی کارگران تهران برگزار شد که ...

کاوالاری باز هم حریف وخیتوف نشد!...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، پس از رویدادهای GLORY 11 و GLORY 27 این سومین رویداد گلوری بود که به میزبانی شیکاگو برگزار می شد.مهمترین مبارزه این رویداد ...