www.khabarrazmavar.ir

شناسه خبر : ۱۵:۲۵ 1401/07/18

محرومیت دوپینگ مصرف مواد مخدر چقدر است؟

قائم مقام دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (ایران نادو) در رابطه با مصرف تمامی خانواده مخدرها و محرومیت‌های ناشی از دوپینگ این مواد، توضیح داد.

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، فرزاد شارکی در گفت‌وگوی در مورد مصرف تمامی خانواده مخدرها (S7) از سوی ورزشکاران و محرومیت های ناشی از مصرف مواد ممنوعه دوپینگ، اظهار کرد: طبق لیست مواد ممنوعه دوپینگ، مصرف تمامی خانواده مخدرها در زمان مسابقات ممنوع و تمامی مواد این گروه جزء مواد خاص هستند و معمولا با ۲ سال محرومیت برای ورزشکار در صورت مصرف همراه خواهند بود و اگر ثابت شود یک ورزشکار به عمد در زمان برگزاری مسابقات اقدام به مصرف خانواده مخدرها کرده است این امکان وجود دارد که به مدت ۴ سال از انجام تمامی فعالیت های ورزشی، محروم شود.

وی ادامه داد: همچنین مصرف خانواده مخدرها در زمان خارج از برگزاری مسابقات حداکثر تا ۲ سال محرومیت به همراه دارد؛ اگر ثابت شود مصرف این مواد ممنوعه به دلایل درمانی بوده ورزشکار مشمول محرومیت نخواهد شد در غیر این صورت تا زمان ۲ سال محرومیت انتظار وی را می کشد.

به گفته قائم مقام دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (ایران نادو)  خانواده مخدرهای مربوطه شامل Morphine، Buprenorphine، Nicomorphine، Dextromoramide، Oxycodone، Diamorphine (heroin)، Oxymorphone، Fentanyl and its derivatives، Pentazocine، Hydromorphone، Pethidine، Methadone می شود.

شارکی افزود: ماده دارای کاربرد سوء مصرف در این بخش دایامرفین (هروئین) است و مواد مخدر لیست بالا و همه ایزومرهای نوری مرتبط مانند D و L ممنوع است.

آخرین اخبار