www.khabarrazmavar.ir

شناسه خبر : ۱۲:۲۲ 1398/12/25

تغییر نام فدراسیون ورزشهای رزمی

نام فدراسیون ورزشهای رزمی تغییر کرد.

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، بنا به درخواست مسئولین فدراسیون ورزشهای رزمی مبنی بر تغییر نام این فدراسیون در راستای بهینه سازی فعالیت ها در عرصه های داخلی و بین المللی، پس از بررسی های کارشناسی بعمل آمده و با عنایت به موافقت مقام عالی وزارت و طی ابلاغ رسمی معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای، نام فدراسیون ورزشهای رزمی به فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی تغییر یافت.

آخرین اخبار