آبان ۱۳۹۷ - پایگاه خبر رزم آور

جانور سیاه به بند کشیده شد!...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، رویداد UFC 230 بامداد یکشنبه ۱۳ آبان به میزبانی استادیوم Madison Square Garden نیویورک برگزار شد و هفده هزار و یازده نفر تماشاگر ...