خرداد ۱۳۹۶ - پایگاه خبر رزم آور

بازگشت چالاکی، حذف عباسعلی و نجفی/ ابهام در انتخاب...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، این رقابتها با حضور همه مدعیان در سالن شهید کبکانیان تهران و با قضاوت داوران رسمی برگزار شد. نبود سیستم «ویدئوچک» یکی از ...

بخت با مددی یار نشد!...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، تیتر مبارزات شب نبرد بین الکساندر گوستافسون و گلاور تکسیرا بود ولی برای ما گل سر سبد مبارزات، مبارزه رضا مددی فایتر ایرانی ...