کاتای انفرادی مردان

عسگری جایگاه نخست را پس گرفت،بانوان در نزدیکی سهمی...

  به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، فدراسیون جهانی کاراته در پایان ماه نوامبر و بعد از برگزاری رقابتهای لیگ جهانی در مسکو رده بندی بهترین کاراته کاهای دنیا در اوزان المپیکی ...