www.khabarrazmavar.ir

شناسه خبر : ۱۴:۲۱ 1394/03/10

ورزش های عجیب جهان؛ شطرنج بوکس

شطرنج بوکس ، تقابل قدرت فیزیکی و ذهنی و یا نبرد مغز و مشت! به گزارش رزم نیوز ، گزارش نبرد مغز و مشت که در شبکه ورزش پخش شد و به سبک جدیدی از رزمی پرداخته تماشا کنید. تحریریه رزم آورمشاهده همه نوشته ها

شطرنج بوکس ، تقابل قدرت فیزیکی و ذهنی و یا نبرد مغز و مشت!

به گزارش رزم نیوز ، گزارش نبرد مغز و مشت که در شبکه ورزش پخش شد و به سبک جدیدی از رزمی پرداخته تماشا کنید.

آخرین اخبار