www.khabarrazmavar.ir

شناسه خبر : ۱۱:۱۳ 1400/03/08

معرفی سرپرست نایب رئیس بانوان فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی

رئیس فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی ، سرپرست نایب رئیس بانوان فدراسیون را منصوب کرد.

به گزارش پایگاه خبری رزم آور، یوسف بهتری رئیس فدراسیون ، صدیقه هاشمی سنگر را به عنوان سرپرست نایب رئیس بانوان فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی منصوب کرد.

در حکم هاشمی سنگر آمده است:

با احترام نظر به سوابق و تجارب ارزشمند سرکار عالی به موجب این حکم به عنوان سرپرست نایب رئیس بانوان فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی منصوب می گردید، امید است با اتکال به خداوند متعال ، تاسی از بیانات ولی امر مسلمین جهان ، مقام معظم رهبری و تعامل کامل با فدراسیون و وزارت ورزش و جوانان، زمینه را برای رشد، توسعه و شکوفایی ورزش های رزمی، فراهم نمایید و در امور محوله کما فی السابق؛ موفق و پیروز باشید.

آخرین اخبار