www.khabarrazmavar.ir

شناسه خبر : ۱۷:۳۶ 1401/03/02

علی نژاد، دبیر انجمن هنرهای رزمی ترکیبی (MMA) شد

یوسف بهتری، رئیس فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی، امروز دوم خرداد ماه با اعطای حکمی، مجید علی نژاد را به سمت دبیر انجمن هنرهای رزمی ترکیبی (MMA) منصوب کرد.

لازم به ذکر است علی نژاد پیش از این و از بهمن ماه سال ۱۴۰۰، سمت مدیر اجرایی انجمن هنرهای رزمی ترکیبی (MMA) را برعهده داشت.

آخرین اخبار