www.khabarrazmavar.ir

شناسه خبر : ۲۰:۵۸ 1401/12/10

جودو در ام ام ای کاربرد دارد؟!

این ویدئو را برای افرادی بفرستید که فکر می کنند جودو در مبارزه MMA کاربردی ندارد!

آخرین اخبار