www.khabarrazmavar.ir

شناسه خبر : ۱۷:۳۰ 1395/06/10

جدال شاهزاده و قصاب در HEAT 38 ژاپن

پرینس علی فایتر سنگین وزن ایرانی 4 مهر 95 (25 سپتامبر 2016) با مورات آیگون از ترکیه مبارزه خواهد کرد.

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، جدال آنها بر سر عنوان قهرمانی سنگین وزن HEAT و ISKA خواهد بود. بدینصورت که علی قهرمان و دارند کمربند HEAT است و آیگون قهرمان ISKA که در صورت پیروزی هر فایتر کمربند ISKA و HEAT به او تعلق خواهد گرفت.

آیگون عضو باشگاه دوجوهای آرتز و قهرمان فوق سنگین وزن ISKA می باشد که مستقیماً زیر نظر پیتر آرتز اسطوره K-1 فعالیت می کند.

آخرین اخبار