www.khabarrazmavar.ir

شناسه خبر : ۱۱:۲۸ 1395/08/24

تاخت و تاز کینگ کونگ همچنان ادامه دارد

لوئیس اورتیز دیشب مالک اسکات را هم شکست داد.

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، لوئیس اورتیز بوکسر ۳۷ ساله و چپ گارد کوبایی دیشب و در مبارزه با مالک اسکات بوکسر ۳۶ ساله امریکایی پس از دوازده راند نفس گیر با رای متحد داوران پیروز شد و عنوان قهرمانی سنگین وزن بین قاره ای WBA را از آن خود ساخت.کینگ کونگ کوبایی تا کنون ۲۸ مبارزه حرفه ای بوکس را تجربه کرده که حاصل آن ۲۶ پیروزی و دو مبارزه بدون نتیجه بوده است.

آخرین اخبار