www.khabarrazmavar.ir

شناسه خبر : ۱۰:۴۴ 1401/08/22

برو ناک اوتش کن! / روحیه دادن مثال زدنی مربی الکس پریرا

تحریریه رزم آورمشاهده همه نوشته ها

آخرین اخبار

فدراسیون نیمه‌تعطیل کونگ‌فو !
فدراسیون نیمه‌تعطیل کونگ‌فو !
فدراسیون کونگ‌فو و هنرهای رزمی با عملکردی ضعیف و خاموش مشخص نیست به چه علت باید در قامت یک فدراسیون مستقل فعالیت و بودجه مجزا دریافت کند؟