www.khabarrazmavar.ir

شناسه خبر : ۱۳:۴۳ 1401/02/19

بازگشت موی‌تای به فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی

وزارت ورزش و جوانان با انتقال رشته ورزشی موی تای به فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی موافقت کرد.

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، طی سال‌های اخیر رشته ورزشی موی‌تای بین فدراسیون‌های ورزش‌های رزمی و فدراسیون انجمن‌های ورزشی دست به دست می‌شد و مشخص نبود تحت نظر کدام فدراسیون باید به فعالیت خود ادامه دهد.

طی روزهای گذشته فدراسیون انجمن‌های ورزشی با ارائه درخواستی به وزارت ورزش و جوانان خواستار تعیین تکلیف موی‌تای و پیوستنش به فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی شد.

بر همین اساس وزارت ورزش و جوانان با تشخیص اینکه رشته ورزشی موی‌تای از لحاظ ماهیت، رشته‌ای رزمی است در پاسخ این نامه دستور داد فعالیت موی‌تای از زیر نظر فدراسیون انجمن‌های ورزشی منتزع و از این پس تحت نظارت فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی فعالیت‌های خود را ادامه دهد.

آخرین اخبار