www.khabarrazmavar.ir

شناسه خبر : ۱۷:۴۸ 1393/12/09

آمادگی برای مبارزه؛ احساس درد در ناحیه گردن

انجام تمرینات و آموزش هنرهای رزمی میتواند منجر به آسیب دیدگی ستون فقرات و مهره های گردن ، شكستگی استخوان و دررفتگی استخوان ، صدمه دیدن رباط همراه با ناپایداری ، فتق دیسك ، نخاع ، كشیدگی عصب و غیره …گردد . سه نوع از شایع ترین آسیب دیدگیهای مشاهده شده در باشگاهها به شرح زیر […]

انجام تمرینات و آموزش هنرهای رزمی میتواند منجر به آسیب دیدگی ستون فقرات و مهره های گردن ، شكستگی استخوان و دررفتگی استخوان ، صدمه دیدن رباط همراه با ناپایداری ، فتق دیسك ، نخاع ، كشیدگی عصب و غیره …گردد . سه نوع از شایع ترین آسیب دیدگیهای مشاهده شده در باشگاهها به شرح زیر میباشد : ‌

كشیدگی یا ضرب دیدگی گردنی : كه بـه ضـربه شلاقی نیز شهرت دارد، یك نـوع آسـیـب است كـه بـه بافتهای نرم (عضلات و رباط ها ) پیرامون گردن وارد مـیـشـود . این آسیب دیدگی كپسول مـفـصلی بین دو دیـسـك را درگـیـر مـیـكـنـد . حـاصـل آن معمولا” دردی است همراه با اسپاسم یا گرفتگی كه حتی از نـاچـیـزتـریـن و كـمـترین مـقـدار گردش و چرخش سر ممانعت بعمل می آورد . اگرچه كشیدگی و ضرب دیدگی مـانـع تـمـرین كردن شما میشود ، ولی شامل وارد آمدن صدمه به استحكام و پایداری ستون فقرات یا نخاع نمی گردد ; بنابراین می توان انتظار داشت كه بهبودی كـامل حاصل شود . زمان بهبودی و برگشت به حالت اولیه از حداقل شش هفته تا حداكثر شش ماه متغیر خواهد بود . بـه طـور كـلی استراحت ، تجویز دارو و توانبخشی در معالجه این مشكل موفقیت آمیز میباشد . ‌
كوادریپارسیس زودگذر و موقتی یا ” ضعیف بودن عضله كه چهار اندام اصلی را تحت تاثیر قرار میدهد كه خود شامل شل بودن و انقباض عضلات میشود : ” تحت این شرایط كـه گـاهـی اوقـات صدمه و تكان شدید ستون فقرات نیز نامیده می شود ، ستون فقرات گردنی دچار كوفتگی و له شـدگـی مـیـگـردد و دست و پــاهـای شـخـص دیگر حسی نـخـواهـنـد داشت . در این ضمن مـمـكـن است كـاركـرد حـسـی و حركتی هیچ تغییری نكند . معمولا” نشانه ها و علائم ظرف 24 ساعت رفع خواهد شد ، اما گاهی اوقات بیشتر طول خواهد كشید .
مـشـخص نیست كه اثرات و پیامدهای بلند مدت از این نوع آسـیب منتج میشوند یا خیر . در باشگاه این نوع آسیب دیدگی میتواند ناشی از اصابت یك ضربه به صورت یا چانه باشد كه باعث میگردد تا گردن به طور ناگهانی به سمت عقب برگردد . یكی دیگر از اجزاء متشكله یا مكانیسم ها ، تراكم محوری گردن میباشد كه ممكن است هنگام افتادن یـا حـمـلـه بـه حـریف رخ دهد كه در آن قسمت بالای سر شخص بر روی زمین فرود می آید . وقتی كوادریپارسیس زودگذر ا‌” ضعیف بودن عضله كه چهار اندام اصلی را تحت تـاثـیـر قـرار مـیـدهد كه خود شامل شل بودن و انـقـبـاض عـضـلات مـیشود “آ‌ حادث میشود ، شخص علائم مختلفی ارا تجربه میكند كه دو یا چهار اندام اصلی بدن او را تـحت تــاثـیـر قـرار مـیدهد . یكی از رایج ترین دردها احساس سـوزش در دسـتـهـا ، كرختی یا خارش میباشد . علائم حركتی از قبیل داشتن مشكل در تكان دادن دستها و پاها آ‌ از میزان صفر تا خفیف و حتی تا “كوادریپلژی” فلج كامل چهار اندام یا فلج چهار گانه ‌متغیر میباشد . تشخیص شدت ، حاد بودن و ناتوانی فرد جهت حركت بسیار مهم است زیرا هر چه ضایعات حركتی بیشتر باشد ، به احتمال كمتر صدمه زودگذر تر خواهد بود . ‌

ارزشیابی پزشكی تضمین مینماید و این امكان را فراهم می آورد تا میزان شدت و سختی آسیب مشخص گردد . این امر معمولا” شامل ارزشیابی مفصل همراه با عكسبرداری پیشرفته مـانند سیتی اسكن (مغز نگاری كامپیوتری) یا ام .آر .آی مـیـشـود . درمـان نـیـز متضمن استراحت و مراقبت به همراه معاینات بالینی متوالی میباشد .
ســوزش : كـه بـاعـث سـوزش و احـسـاس گرمای شدید در بدن مـیـشـود ، این وضعیت بــعــنــوان وارد آمـدن آسـیـب بـه اعـصـاب پــیــرامونی خواهد شد . معمولا” با كشش صـدمـه متراكم به ریشه عـصـب یـا شـبـكـه عـصـبـی بـازویی همراه میگردد كه یـكـی از گـروهـهـای رشـته عصبی واقع در زیر ترقوه چنبر میباشد . ‌
‌نـكته تمرینی : استقامت و توانایی گردن و شـانـه در جـلوگیری از این آسیب بسیار مهم است . ‌

عـلائـم كـلاسـیك و شایع این نوع آسیب حمله نــاگـهـانـی درد سـوزش آور و نـافـذ در دست میباشد كه میتواند از چند ثانیه تا چند دقیقه بــطـول بـیـانـجـامد . اختلال و نـاراحـتی حسی مـعـمـولا” بـه سرعت رفع میشود ، درحالیكه گاهی اوقات ضعف آن بیشتر مزمن و ماندگار است .
با احساس سوزش ، تحت تاثیر قرار گرفتن دستها امری غیر متداول و غیر معمول خواهد بود ; چنانچه این امر رخ دهد ، آسیب دیدگی سـتـون فـقرات مشكوك خواهد بود . با حادث شدن اولین احساس سوزش ، علائم و نشانه های آن تا اندازه ای سریعتر بر طرف میشوند. وقـتـی ایـن نـاراحـتـی عـود مـیـكند و دوباره بـرمـیـگـردد ، هـر اتـفـاق مـتـعـاقـب مـنـجر به پیامدهای عصبی مجزا ی بیشتر از جمله ضعف حركتی مـزمـن و پـایدار خواهد گردید . اگر این نـوع آســیـب ادامـه پـیدا كند ، حتما” باید به دكتر مراجعه و با او مشورت نمایید .
در صورتیكه علائم ظرف چند روز بدتر و وخیم تر شوند یا ضعف و نـاتـوانـی بـیـش از 10 تـا 14 روز بــطــول بـیـانجامد ، انجام آزمـایـشـهـای دیـگـر و مـشـاوره تـخـصـصی امری ضروری و اجتناب ناپذیر تلقی میگردد . ‌
درمـان شـامل ارزشیابی كلی ، استراحت و مراقبت میباشد . سیتی اسكن (مغز نگاری كامپیوتری) یا عكسبرداری ام.آر. آی میتواند مفید باشد، بویژه در مورد بیمارانی كه دارای نشانه های مزمن هستند .

آسـیـب دیـدگـی سـتـون فـقرات گردنی میتواند خیلی پیچیده باشد . گاهی اوقات صدمات خفیف و جزئی به مـشـكـلات مـزمـن تـبـدیل مـیـشوند و اهمیت دادن به تفاوتهای تشریحی ( وابسته به آناتونی بدن انسان ) مـمـكـن است افـراد را در مـعـرض خطر آسیب دیدگی ستون فقرات قرار دهد . آگاهی داشتن نسبت به این مــوضــوع مــیــتــواند به شما كمك كند تا با امنیت بیشتری به تمرینات خود بپردازید.

Dard 1

نظرها:

شما هم در گفتگو شرکت کنید:

مطالب مرتبط

آخرین اخبار