گرندپری

حضور جودوکاران نابینا درمسابقات گرند پری ازبکستان...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور، محمدرضا خیراله زاده، رضا غلامی و وحید نوری جودوکاران اعزامی به رقابت های گرند پری ازبکستان هستند. این جودوکارن با هدایت حاج یوسف زاده در ...