کامارو عثمان

عثمان پس از شکست در مقابل ادواردز: قهرمانان پس از ...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، عثمان پس از ضربه سر فراموش نشدنی در راند پنجم در UFC 278، عنوان قهرمانی در ولولترویت را به لیون ادواردز واگذار کرد؛ ...