مستر شیپ

عضویت دائمی فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی در کم...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، بعد از مذاکرات صورت گرفته مسئولان فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی ایران با کمیته جهانی هنرهای رزمی مستر شیپ ( WMC)، در نهایت "سی ...