محسن آشوری

گرشاسبی سرپرست دبیری فدراسیون کاراته شد...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، طی حکمی از سوی سید حسن طباطبایی رییس فدراسیون کاراته یوسف گرشاسبی به عنوان سرپرست دبیری این فدراسیون معرفی شد. گرشاسبی از مربیان و ...

معرفی نایب رییس و دبیر فدراسیون کاراته...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، طی احکامی از سوی سید حسن طباطبایی - رییس فدراسیون کاراته - سرپرست نایب رییس و سرپرست دبیری و رییس سازمان لیگ و ...

آشوری از نایب رییسی فدراسیون کاراته استعفا کرد...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، پس از نشست محسن آشوری با سید حسن طباطبایی رئیس فدراسیون کاراته، سرپرست نایب رئیسی فدراسیون با تاکید بر اهمیت حفظ آرامش قهرمانان ...

آشوری به عنوان سرپرست نایب رئیسی فدراسیون کاراته م...

به گزارش پایپاه خبری رزم آور ، محسن آشوری پیش از این سالها به عنوان دبیر فدراسیون کاراته مشغول به فعالیت بود. آشوری سال ۹۷ و پس از استعفای صادق فرجی ...