محسن آشوری

آشوری از نایب رییسی فدراسیون کاراته استعفا کرد...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، پس از نشست محسن آشوری با سید حسن طباطبایی رئیس فدراسیون کاراته، سرپرست نایب رئیسی فدراسیون با تاکید بر اهمیت حفظ آرامش قهرمانان ...

آشوری به عنوان سرپرست نایب رئیسی فدراسیون کاراته م...

به گزارش پایپاه خبری رزم آور ، محسن آشوری پیش از این سالها به عنوان دبیر فدراسیون کاراته مشغول به فعالیت بود. آشوری سال ۹۷ و پس از استعفای صادق فرجی ...