مجلس شورای اسلامی

جلسه بهتری با فراکسیون زنان و خانواده مجلس...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی از اوایل سال ۹۹ به دنبال آن است که بتواند مشکل بیمه مربیان و داوران ورزشی را حل ...