بازی های داخل سالن

ششمین دوره بازی های آسیایی داخل سالن و هنرهای رزمی...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، بنابر نامه رسمی از سوی شورای المپیک آسیا، ششمین دوره بازی های آسیایی داخل سالن و هنرهای رزمی که قرار بود بعد از ...