المپیک جودو

دستگیری اولین طلایی تاریخ گرجستان در المپیک به اته...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور و به نقل از اسپورتال،  زوراب زویاداوری قهرمان المپیک و نماینده سابق  مجلس در گرجستان به اتهام قتل عمد دستگیر شد. وزارت کشور گرجستان گزارش ...