www.khabarrazmavar.ir

شناسه خبر : ۱۵:۳۳ 1401/06/10

رای نهایی دادگاه حکمیت ورزش صادر شد/ تایید محرومیت چهار ساله جودو

دادگاه حکمیت ورزش پس از هشت با تعویق اعلام رای، شکایت فدراسیون جودو، این شکایت را وارد ندانست.

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، دادگاه حکمیت ورزش امروز پنجشنبه ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۱ با ارسال ایمیلی به فدراسیون جودو کشورمان، رأی نهایی دادگاه حکمیت ورزش را اعلام کرد.

در متن ایمیل جدیدی که به فدراسیون جودو ایران از سوی دادگاه حکمیت ورزش ارسال شده، آمده است:

شکایت ایران در مورد رأی صادر شده از سوی دادگاه حکمیت ورزش، رد شده است و محرومیت چهار سال ایران تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۲ ادامه خواهد داشت.

پس از اتفافات رخ داده در مسابقات قهرمانی جودو جهان در سال ۱۳۹۸ در ژاپن، فدراسیون جهانی جودو، فدراسیون جودو ایران را تعلیق کرد.

پس از این با شکایت ایران، این رأی شکسته شده و برای تصمیم گیری به کمیته انظباطی فدراسیون جهانی جودو ارجاع شد که متعاقب آن در شهریور ۱۴۰۰ جودو ایران به مدت چهار سال (از شهریور ۹۸ تا ۲۰ شهریور ۱۴۰۲) محروم شد.

پس از اعلام این رأی، فدراسیون جودو ایران بازهم به دادگاه بین المللی حکمیت ورزش شکایت کرد و در نهایت پس از هشت بار تعویق اعلام رأی، امروز این شکایت رد و محرومیت جودو تا شهریور ۱۴۰۲ تایید شد.

آخرین اخبار