www.khabarrazmavar.ir

شناسه خبر : ۱۲:۴۳ 1395/07/19

جان سالم به در بردن از جدال مرگ و زندگی بوسیلۀ کاراته

یک مرد 63 سالۀ ژاپنی در موقعیتی خطرناک رو در روی یک خرس سیاه آسیایی قرار گرفته و با تکیه بر مهارت های تکنیکی کاراته اش، از حملۀ این خرس غول پیکر، جان سالم به در برد.

 

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، ” آتسوشی آئوکی ” 63 ساله در حالی که مشغول ماهیگیری بود، به گفتۀ خودش بدون هیچ دلیلی و بی آنکه این غول یک متر و 90 سانتی متری را تحریک کند، مورد حمله اش قرار می گیرد. او به بخش خبری تلویزیون توکیو می گوید: «خرس آنقدر قوی و بزرگ بود که با نخستین ضربه اش مرا نقش بر زمین کرده و پایم را به دندان گرفت. با خودم گفتم که اگر این خرس را از پا در نیاورم، حتماً مرا خواهد کشت ».

بنابراین مرد ماهیگیر به جای تسلیم شدن ابتدا پایش را از دندان خرس آزاد کرده و در وضعیت گارد حملۀ کاراته قرار می گیرد. سپس با استفاده از تکنیک اوراکن و ضربات دست ها وانگشتانش، چشم های خرس را نشانه می گیرد. خرس در برابر چنین ضرباتی چاره ای جز فرار به طرف جنگل نمی بیند. فرار خرس بهترین موقعیت را در اختیار مرد ماهیگیر قرار داده که با سرعت سوار اتومبیلش شده و خود را به نزدیکترین بیمارستان برساند، در حالیکه از ناحیۀ سر، پا و دستها دچار جراحت شده بود.

بله، او به روش خاص خود یعنی تکنیکهای کاراته با خرس مبارزه کرده، ضمن غلبه بر خرس، ماهی های صید شده اش را هم برداشته و روانۀ بیمارستان می گردد.

البته مقامات ژاپن به هیچ وجه چنین روش رویارویی آن هم با بزرگترین و وحشی ترین گونۀ خرس های آسیایی را تأئید نکرده و معتقدند در چنین شرایطی بهترین کار توجه به تابلوهای هشدار دهنده و دور شدن از قلمروی حیوان وحشی بوده و اینکه بر روی ساک یا کوله پشتی خود یک زنگوله نصب گردد تا صدای آن باعث فرار حیوانات جنگل شود. به گفتۀ این مقامات از هر گونه رویارویی فیزیکی با این گونه حیوانات می بایست قویاً اجتناب کرد. به گفتۀ آنها طی ابتدای سال 2016 تا کنون 4 نفر توسط حملۀ خرس های وحشی در جنگلهای ژاپن جان خود را از دست داده اند.

جالب است بدانید آقای آتسوشی آئوکی دارای کمربند مشکی کاراته بوده و با داشتن سن نسبتاً زیاد همچنان تمرینات روزانۀ تکنیکی خود را انجام می دهد.

مترجم: مسعود آقاخانلو

آخرین اخبار