www.khabarrazmavar.ir

شناسه خبر : ۱۴:۵۳ 1400/12/03

برای اولین بار در ایران ، قوانین داوری MMA به تایید کمیته فنی فدراسیون رسید

به گزارش روابط عمومی انجمن هنرهای رزمی ترکیبی؛ قوانین و مقررات مرتبط انجمن هنرهای رزمی ترکیبی (MMA) به پیشنهاد این انجمن ، در جلسه کمیته فنی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی (یکشنبه اول اسفند ماه) بررسی شد و پس از رفع ابهامات موجود در این خصوص ، کمیته فنی فدراسیون برای اولین بار با قوانین و مقررات داوری انجمن MMA موافقت کرد و آن را به تصویب رساند.

آخرین اخبار