www.khabarrazmavar.ir

شناسه خبر : ۲۱:۰۶ 1401/06/23

اولیویرا در مورد تیم حبیب: غرور باعث سقوط آنها خواهد شد

اولیویرا قبل از مبارزه با ماخاچف معتقد است، غرور ماخاچف و تیمش باعث شکست آنها می شود.

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، «چارلز اولیویرا» قبل از فایت با «اسلام ماخاچف» در ابوظبی، بر این باور است که تکبر و غرور در اسلام ماخاچف و حبیب نورماگومدوف و همچنین بقیه تیم و مدیریت آن ها منجر به سقوط و شکست آن ها خواهد بود. اما حبیب به این اظهارات واکنش نشان داده و هرگونه تکبر را تکذیب کرده است؛ وی همچنین چارلز را مغرور دانست و در این باره گفت: این مسئله اینگونه نیست و فشار زیاد علت غرور اولیویرا است.

حبیب توضیح داد: من فکر می کنم احمقانه است که ما (اسلام مخاچف و تیم ) این مبارزه را دست کم بگیریم.

آیا او می خواهد اسلام ماخاچف را شکست دهد؟ من اینجا هیچ گونه تکبر و غروری نمی بینم. من فقط فکر می کنم که او کم کم فشار مبارزه را احساس می کند.

آخرین اخبار