www.khabarrazmavar.ir

شناسه خبر : ۱۳:۱۲ 1401/06/30

انتخاب بهتری به عنوان رئیس انجمن MMA آسیای میانه و نایب رئیس انجمن MMA آسیا

مجمع انتخاباتی هنرهای رزمی ترکیبی MMA آسیا، در خصوص تشکیل انجمن MMA آسیا به میزبانی سنگاپور و با حضور یوسف بهتری ، رئیس فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی و رئیس انجمن هنرهای رزمی ترکیبی MMA ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، در همین نشست که زیرنظر شورای المپیک آسیا oca و با حضور کاپیتان حسین المسلم برگزار شد، کاندیداهای سمت های مختلف آسیایی معرفی و در پایان رای گیری، « گوردن تنگ » به عنوان رئیس و یوسف بهتری نیز به عنوان رئیس انجمن آسیای میانه و نایب رئیس انجمن آسیا انتخاب شدند.

آخرین اخبار