www.razmnews.ir

فعالیت های آموزشی

فعالیت های آموزشی

رزم آور از زمان شروع فعالیت خود تا به امروز همواره کوشیده است تا با شناسایی خلاء های آموزشی در ورزش های رزمی کشور، با برگزاری کارگاه های آموزشی، دعوت از اساتید بین المللی و برگزاری سمینارهای آموزشی و یا همکاری در برگزاری سمینارهای آموزشی که از طریق سبک ها و فدراسیون های کشور برگزار می شود ایفای نقش کند. اطلاعات مربوط به برگزاری سمینارها و سایر فعالیتهای آموزشی گروه نشریات رزم آور از طریق ماهنامه رزم آور، پست های خبری و اطلاعیه های سایت رزم نیوز در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت.

اطلاعات بیشتر