KRUSH

عطش ستاری برای درخشش در ژاپن!...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور، محمود ستاری مبارز کشورمان مدت هاست که در ژاپن و در باشگاه WSR (ویراساکرِک فِیرتِکس) توکیو و زیر نظر وُنگپاسِر ویراساکرِک مربی تایلندی باشگاه ...