گگارد موساسی

گگارد موساسی برابر جان سالتر در Bellator 264...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور  ، گگارد موساسی (۴۷-۷-۲) مبارز ارمنستانی متولد تهران که قهرمان حال حاضر دسته میان وزن سازمان بلاتور می باشد خود را برای دفاع از ...