کوراش قهرمانی جهان

پایان روز نخست مسابقات قهرمانی جهان با شش مدال کور...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور؛  رقابت های کوراش قهرمانی جهان، امروز دوشنبه ۶ آذرماه در ترکمنستان با مبارزات نمایندگان اوزان ۹۰- ، ۱۰۰- و ۱۰۰+ آقایان و ۴۸- ، ...