کراس فیت

از کراس فیت چه می دانید؟!...

شاید هم برایمان عنوان قهرمان مسابقات کراس فیت جالب باشد . فیت ترین مرد سال لغبی است که قهرمان مسابقات کراس فیت دریافت میکند و یکی از ارزشمند ترین عنواین قهرمانی ...