پانکریشن

بازگشت «پانکریشن» پس از ۱۰ سال و نجات ورزشکاران از...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، «پانکریشن» از جمله رشته‌های رزمی است که در رقابتهای مهم برون موفقیت‌های متعددی کسب می‌کرد. اما اواخر دهه ۸۰ با یک تصمیم اشتباه ...

مجوز فعالیت دوباره پانکریشن زیرنظر فدراسیون انجمن ...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، پانکریشن پس از ۱۰ سال با نظر مستقیم وزارت ورزش و جوانان ، بار دیگر به زیر مجموعه فدراسیون انجمن های ورزش های ...