ولادمیر پوتین

بازدید پوتین از مقر فدراسیون جهانی جودو...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ،ولادمیر پوتین روز گذشته با حضور در بوداپست به دفتر فدراسیون جهانی جودو رفت و ضمن دیدار از بخش های مختلف IJF با «ماریوس ...