وزیر ورزش و جوانان

استیضاح وزیر ورزش و جوانان روی میز هیئت رئیسه مجلس...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، احمد راستینه گفت: طرح استیضاح وزیر ورزش و جوانان در ۱۲ محور با قریب به ۵۰ امضا به هیئت رئیسه مجلس ارسال شده ...