وردگیمز

موی تای دو سهمیه حضور در وردگیمز لهستان را کسب کرد...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، فدراسیون جهانی موی تای IFMA تنها نهاد متولی این رشته که توسط IOC مورد تائید قرار گرفته و زیر چتر کمیته بین المللی ...