واقعیت افزوده

از این پس نشریه “رزم آور” را با تکنولو...

واقعیت افزود‌‌‌‌‌‌‌‌ه چیست؟ واقعیت افزود‌‌‌‌‌‌‌‌ه (AR) لایه د‌‌‌‌‌‌‌‌یجیتالی از محتوا است که از زاویه د‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌وربین موبایل یا تبلت یا وبکم و … روی د‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌ کاربر قرار می‌گیرد‌‌‌‌‌‌‌‌ و به این طریق ...