هالیفیلد

مایک تایسون آماده مبارزه با ایواندر هالیفیلد در عر...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، تایسون ادامه داد: وقتی پیشنهاد پولی خاصی را می‌بینم ذهن من روشن‌تر عمل می‌کند! تایسون 56 ساله و هالیفیلد 60 ساله است.