هالک

وقتی هالک فوتوشاپی به اعتبار ملی ضربه می‌زند/ تراژ...

  به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، اعتبار بخشیدن به شخصیت‌ها و موقعیت‌های فیک در فضای مجازی، گاه به قیمت بردن آبروی یک کشور تمام می‌شود. مثل ماجرای دروغین «هالک ...