هادی چوپان

تاریخ سازی گرگ ایرانی در آمریکا/ هادی چوپان قهرمان...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، هادی چوپان ملقب به گرگ ایرانی با برتری مقابل بهترین های پرورش اندام جهان، عنوان با ارزش قهرمانی در رقابت های مسترالمپیا در ...