هاتف معیل

یک ایرانی قهرمان سنگین وزن MFC !...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور، رویداد MIX Fight Championship 26 شنبه شب به میزبانی کسل آلمان برگزار شد و در یکی از مبارزات مهم و حساس این رویداد که ...